jump to navigation

Wayang February 2, 2010

Posted by Kluban.net in KABUDAYAN, KLANGENAN, WAYANG.
Tags: , , , , , , ,
trackback

Nyong klebu salah siji bocah sing paling seneng wayang. Nek nonton wayang bocah-bocah liyane pada nonton anu seneng rame-ne, seneng jajane, seneng kipyike, nek aku bener-bener nonton wayange. Nek critane ya suwe-suwe dadi mudheng, anu angger ana wayang di perek umah mesthi nonton ngasih esuk sih. Mau-maune anu melu bapake, bareng wani dewek ya mangkat dewek bali dewek.

Bawor vs Bagong

Aku sih ora perduli sapa dalange, lakone apa, pokoke nonton wayang. Anu nang ndesa sih, madan angel ngarepna ana dalang sing terkenal bakal mlebu ndesa kaya nggonku. Paling-paling ya dalang lokal, nek dalang njaba ya kaya dalang Tarjono, dalang Dolat, Dalang Riswandi. Nek mangkat ya ora sangu duit, menawa sangua ya ora akeh, mung nggo cekelan thok, anu ora seneng jajan. Angger arep mangkat ya wis madhang, dadi wetenge wis wareg, sangune sing mesthi tek gawa ya kuwe batre (senter) cilik nggo oncor mlakune.

Nek ora ana tanggapan wayang ya aku rutin ngrungokna wayang nang radio. Lha nek nang radio dalange ora mung dalang banyumasan thok. Biasane sing paling sering disetel ya dalang Gino, Sugito Purbocarito, Anom Suroto, Manteb Sudarsono, Hadisugito, Timbu Hadi Prayitno. Dadi ngerti bedane antarane wayang gagrag wetanan karo gagarag banyumasan. Paling gampang penakawane, nek nang banyumas Bawo
r nek nang wetanan Bagong. Nek Bawor anak mbarep, Bagong anak ragil. Terus nek nang Banyumas kancane Togog jenenge Sarawita, wujude wong cilik gering, nek nang wetan jenenge Bilung, wujude kaya Togog tapi lewih cilik

Nang TVRI ya cokan ana acara wayang kulit, tapi biasane anu pirang jam thok, ora nganti sewengi muput. Lha nek nonton wayang gagrag wetan nang tivi, keton maning bedane. Nek wayang Banyumasan biasane nek jejer, utawa nek perang gamelane ditabuh seru karo cepet. Nek wayang wetanan pas jejer karo perang malah gamelane alon, apa maning sing arane perang kembang (Cakil ketemu Satria), gamelane malah alon banget. Gamelan nang wayang wetanan ditabuh seru karo cepet biasane nek pas perang sing pungkasan, utawane nemtokna sapa sing kalah sapa sing menang. Wayang gagrag wetanan biasane nek bar jejer ana Cangik karo anake Limbuk, nang Banyumas ora ana. Nang wayang wetan ana perang kembang, nek nang Banyumas ora ana.

Nek ngomong wayang senenganku, yakuwe Antareja, Antasena karo Wisanggeni. Nek ana lakon sing wayng telu kuwe metu apa maning dadi lakon mesi aku seneng banget. Sebabe aku seneng masalahe telu-telu kuwe anu sekti banget,  arang metu, madan kurang terkenal, istilahe jama siki ora glamour tapi sepisan metu langsung ngrampungi gawe. Nek kaya Pendhawa (utamane Werkudara karo Janoko), Kresna, Gathutkaca karo Abimanyu kan klebu wayang sing kabeh wong ngerti. Apa maning sing arane Werkudara karo Janoko kuwe kena diarani meh amben lakon metu. Nek Penakawan ya jelas Bawor, pokoke makili wong Banyumas pisan lah. Nek wayang sing klebu antagonis(banyumasane apa mbuh) sing tek senengi yakuwe Sitija utawa Bomanarakasura. Jan-jane wong apik tapi gara-gara kelebon arwahe Prabu Bomantara karo Prabu Narakasura terus dad
i jahat. Apa maning nek ngerti matine anu dipateni nang ramane dewek, gara-garane mateni Samba. Padahl sing salah genah Samba sing selingkuh karo bojone Sitija. Kayane ora adil temen.

Kesenenganku maring wayang ya nganti seneng tuku wayang. Dhong esih cilik ya njaluk kon ditukokena wayang di didol nang bakul. Umbul gambar wayang ya seneng. Terus ngguntingi gambar wayang nang majalah Panjebar Semangat dienggo kliping (clipping). Bareng gedhe sethithik njur njajal gambar wayang dewek. Disit-disite sih nggambar wayang nganggo dam. Yakuwe gamar wayang sekang majalah di gawe kothak-ko
thak, terus nang kertas karton digawe nganggo kothak-kothak sing lewih gedhe. Bar kuwe terus sering ngeblak wayang kulit asli maring nggone dalang Satu, anu esih tangga desa, kebeneran esih mertuane lilikku. Bar kuwe terus nang bapak, dijujugna maring tukang gawe wayang. Ya sethithik-thithik bjajar sing jenenge natah karo nyungging. Ya etung-etung tau ulih duit gara-gara ana sing pesen wayang punakawan sing digawe sekang karton

Kawit SMP kegiatan blajar gawe wayangwis mandheg, anu sekolahe adoh, jane sih mung 7 kilometer, ning jaman gemiyen alat transportasi ora kaya siki. Tapi nek coret-coret gambar wayange sih esih terus. Bareng SMU senenge malah gambar wayang cilik-cilik. Dadi wayang-wayang sing urung ana nang koleksi kliping bisa dilengkapi. Biasane sih anu wayang-wayang sing metu nang tivi sing udu klebu wayang terkenal. Biasane wayange digambar nang kertas HVS nganggo boksi (boxy) sing matane cilik. Gara-gara kesenengan kiye tau ngalami kecelakaan nganggo motor nang Sokawera. Anu arep tuku boksi maring Banyumas liwat dalan anyar nembe diaspal. Sebab kecelakann mau aku nganti diopname 5 dina nang RSU Banyumas.

About these ads

Comments»

1. Irawan - February 4, 2010

Lha sing tulisan kaya kiye sing digoleti lan disenengi warga Banyumasan. Terus berkarya pak… manggaaaa…

Like

Maskur - February 5, 2010

Oke terus lah
nitip promosine ya

Like

2. Sejak Kapan Tertarik Mengenai Motor? « Learning To Life - May 11, 2010

[…] majalah, kalender, selebaran bahkan bungkus snack  hehehe . Biasanya saya suka menggunting gambar wayang dan gambar kendaraan (mobil, bus,  truk dll). Setelah tertarik dengan motor , saya menambahkan […]

Like

3. Sigondrong dari Gua Hiro - May 23, 2011

nyong be seneng wayang, tp mbuh kepriwe loh, senenge mung maring wayang banyumasan thok. ora seneng wayang liyane. nyong gole seneng wayang banyumasan, mergane suarane khas banget. mbuh sapa dalange, nek sing jenege bawor ya mesti suarane kaya kue, ya paling ora berusaha men kaya kue.

Like

sudaryo - May 25, 2011

yong takon karo rika kabeh pada kenal dalang JITUT Mbangsa apa ora…Terkenal koh nang mbanyumas. Dalang gagrag Banyumasan klasik asli…turunane dalang alm Yono…

Like

Maskur - May 25, 2011

pancen apik yah hehehe

Like

4. daryo - May 31, 2011

pak maskur rika wong ngendi jane…?

Like

Maskur - May 31, 2011

Wong banyumas

Like

5. Akhirnya Bisa Nonton Wayang Kulit Lagi, Kukuh Bayu Aji – Sesaji Raja Suya « Learning To Live - October 23, 2011

[…] Wayang kulit, saya suka menontonnya. Sejak kecil jaman dimana di desa masih banyak yang menanggapnya, saya sering diajak almarhum Bapak menontonnya. Namun sudah lamaaa sekali, kurang lebih 15 tahun yang lalu saya menontonnya secara langsung. Akhirnya saya bisa menontonnya kembali. Kali ini yang saya tonton adalah pentas oleh dalang Kukuh Bayu Aji, dalang asal Banyumas yang sedang terkenal di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Lakon yang dipentaskan adalah Sesaji Raja Suya. […]

Like

6. supriyanto - June 22, 2012

nyong ya pada bae karo rika kbh sedulur kususe sedulur sg sebanyumas lan sekitare aku nek ning desa ya gunane ngoleti tanggapan wayang pa maning dalange dlg kukuh wis tambah semangat maning wis semene sit lur ngesuk” disambung maning

Like

7. Antara Wayang Vs Kamen Rider « Learning To Live - August 25, 2012

[…] saya sama-sama suka nonton. Wayang dari kecil saya sudah sering nonton, kisahnya di —->sini. Lha kalo kamen rider? Ya sejak ada Kotaro Minami tayang di televisi lokal itu. Tahun 93-an, […]

Like

8. Akhirnya Bisa Nonton Wayang Kulit Lagi, Kukuh Bayu Aji – Sesaji Raja Suya | Maskur's blog - December 9, 2013

[…] Wayang kulit, saya suka menontonnya. Sejak kecil jaman dimana di desa masih banyak yang menanggapnya, saya sering diajak almarhum Bapak menontonnya. Namun sudah lamaaa sekali, kurang lebih 15 tahun yang lalu saya menontonnya secara langsung. Akhirnya saya bisa menontonnya kembali. Kali ini yang saya tonton adalah pentas oleh dalang Kukuh Bayu Aji, dalang asal Banyumas yang sedang terkenal di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Lakon yang dipentaskan adalah Sesaji Raja Suya. […]

Like

9. Antara Wayang Vs Kamen Rider | Maskur's blog - December 10, 2013

[…] saya sama-sama suka nonton. Wayang dari kecil saya sudah sering nonton, kisahnya di —->sini. Lha kalo kamen rider? Ya sejak ada Kotaro Minami tayang di televisi lokal itu. Tahun 93-an, […]

Like

10. paku tembak - December 13, 2013

I wanted to thank you for this fantastic read!! I certainly enjoyed every little bit
of it. I’ve got you bookmarked to look at new
stuff you post…

Like

11. Keyta Mihero - January 14, 2014

Buta kobonge ra di video deneng mam, apik ketone kowh…

http://keytamihero.wordpress.com/2014/01/14/masa-aktif-eksploitasi/#more-1608

Like

Maskur - January 14, 2014

wah jan pas nang mburi kelir je

Like


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Singgah Sejenak

Karena kita sudah terlempar jauh dari rumah, kawan. Sebentar saja... untuk mengada, menjadi, dan saling menemukan. Mari singgah sejenak, tinggalkan sebanyak-banyaknya jejak, sebelum kita pulang...

MARISSA ANITA

Views & Reviews

Surau Inyiak

just another way to know

Menjemput Impian

Di Tengah Keterbatasan Aku Melangkah

ShukuenShinobi.com

The Official Blog of ShukuenShinobi

Blog tip trik Cimatron

Catatan kecil tentang tips, tricks dan trouble shooting Cimatron CADCAM

langkah kecil kita

awal sebuah cerita perjalanan diri kita

gausah dibuka mas, apalagi dibaca

soalnya ini coret-coretan ga penting si dedy di-kala doi lagi terganggu jiwanya

AAC Computer

CV. AL AMIN (SUPPLIER BARANG DAN JASA) JL. Sadang No.8 Gumilir Cilacap Utara Kode Pos 53231

Dhani Blogger

Info yg harus kamu tau

touring-online

tentang hobi saya di dunia otomotif dan menjelajahi lingkungan sekitar

Pujiono Personal Blogs

Just another WordPress.com weblog

Nikki ISOku

Semua Gratis

belantara news

Mengabarkan yang penting dan berguna

Rijani Sonia

Just another WordPress.com site

inspiration741

Just another WordPress.com site

Aksara Nomaden

Merindukan itu nyata. Mengulang kenangan hanya utopia.

LajuPacu

blog si-kuda besi

Proof { }

Ada yang mau baca blog mengenai matematika, gak ya...??

Yosua Onesimus Sanctuary 5.0

₪₪₪₪ Ten no michi o iki, subete o tsukasadoru! ₪₪₪₪

ABU FAWAZ ASY-SYIRBOONY

BERDAKWAH DENGAN ILMU, LEMAH LEMBUT DAN PENUH HIKMAH

American & Indonesian Blog

All about Our Life, he is American & I am Indonesian

yoyokefendi

T - R E C K : catatan yang mungkin berharga

Ride Alone

The Offshore worker who loves ride alone

Kampung Mertosanan Kulon

Angkringan Warga Mertosanan Kulon

SAINS RELIGIUS

Dengan Ilmu Hidup Lebih Bermanfaat

Senoan

Life is not fair, deal with it.

Dunia dalam Asa, bukan Dunia dalam Berita

.......Selalu ada Asa, Rasa, dan Cita........

Tentang mobil, mobil dan mobil

Review mobil ini ditulis dari pengalaman pribadi, ada yang dari garasi, punya temen/sodara atau test-drive

Cahragielle's Weblog

memaknai setiap helaan nafas, tetesan keringat

stories of imagination

"daydreamer, faketraveler & fakewriter."

Bunda Aisykha

Its my blog, Its my world

Lumongga Anandita

Diary digital bundaku mengenai aku....

Tarian Keyboard

Media untuk perbaikan diri dan umat. Berbagi kisah dan pemikiran. Berusaha menghasilkan suatu kebaikan yang berguna untuk kebaikan lainnya, dan begitu seterusnya

Malaysian Riders

Home to motorcycle enthusiast

SRT Motoblog

Segawon Resing Tim

Harga Timbangan

DUNIA TIMBANGAN 081280780615,02132782856,Harga Timbangan,Harga Timbangan Duduk,Harga Timbangan Digital,Harga Timbangan Analitik,Harga Timbangan Manual,Harga Timbangan Jarum,Harga Timbangan Sapi,Harga Timbangan Gantung Digital,Harga Timbangan Mekanik,Harga Timbangan Buah Digital,Harga Timbangan Laundry,Harga Timbangan Chq,Timbangan Allegra,Harga Timbangan Cahaya Adil,Harga Timbangan Lab,Harga Timbangan Gantung Jarum,Harga Timbangan Salter,Harga Timbangan Lantai,Harga Timbangan Analytical Balance,Harga Timbangan Oc Timah,Harga Timbangan Gantung Manual,Harga Timbangan Duduk Digital,Harga Timbangan Gantung Manual,Harga Timbangan Laundry,Harga Timbangan Duduk Manual,Timbangan Sapi,Timbangan Nagata,Timbangan Mekanik,Timbangan Gantung Jarum,Timbangan Duduk,Timbangan Digital,Timbangan Adam,Timbangan Analitik,Timbangan Chq,Timbangan Lantai,Timbangan Quattro,Timbangan Pocket,Gramasi Kain Dan Timbangan Gramasi Kain,Timbangan Gantung Digital,Timbangan Digital Portable,Timbangan Cayaha Adil,Timbangan Salter,Timbangan Manual,Timbangan Jarum,Timbangan Gantung,Timbangan Barang,Jual Timbangan ,Jual Timbangan Digital,Timbangan Oc Timah,Timbangan Balance Timah,Timbangan Water Proof,Batu Timbangan,Anak Timbangan,Bandul Timbangan,Timbangan Camry,Timbangan Pocket,Moisture Balance

.::Muslim Minang

Meniti Jalan Nabi Dan sahabat

Banjarnegara

Kota Tercinta & Kebanggaan Kita Semua

tohirinselalusetia

The greatest WordPress.com site in all the land!

imotorium

(n) suatu ruang yang diciptakan khusus info seputar otomotif

Berbagi Ilmu

Share The Wealth!

Cerita Neng Mumun

when a lady becomes mommy

The works of Wiryanto Dewobroto

as structural engineer, lecturer, books writer, blogger

Pojok Biru

kertas-kertas mimpi, inspirasi, dan cerita biru

Rewinnita Maretnoningtyas

Dream, Pray, And Make it Happends

Surgabukuku

" I have always imagined Paradise would be some kind of library." - Jorge Luis Borges

Pojok Darsono

Pojok sederhana tentang kata-kata

MATAHARI PAGI

Raihlah mozaik-mozaik kehidupanmu! percayalah ada banyak keajaiban yang akan membuatmu gembira.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,348 other followers

%d bloggers like this: