Mbarang Ebeg

Mbarang Ebeg (1)

Ebeg biasane dipentasna nang lapangan apa latar umah. Kesenian tari-tarian sing nggambarna wong perang kiye siki kayane wis madan suda. Soale ana unsur mistise kuwe liyane wis ora menarik uga wis langka sing gelem dadi tukang ebege. Nek ana ya dienggo nggo mbarang alias ngamen.
Mbarang Ebeg (3)

Contone sing Sikampuh kiye, ana rombongan bocah enom nyandang ebeg, barongan siji, sarone ditumpakna pit, gonge dipanggul karo mlaku.Mbarang Ebeg (4)

Angger cara totonane, ebeg mbarang kiye jane kurang sempurna. Soale pentas ebeg biasane madan suwe, ana tariane pembuka, ana babak mendeme alias kesurupan terus terakhiran babak sing metu penthul karo pemain ebeg mulai mari, ditambani nang dukun utawa jenenge Penimbul.

Nek ebeg temenan jaman siki ya esih ana, mendeme ya temenan, biasane nek babak mendem kiye penonton sing duwe indang melu ketularan mendem. Tapi ana maning sing mendeme kuwe mung “akting”. Soale jaman siki duit upah ngebeg wis ora sepiraa, tapi awake lara kabeh malah gelem ana tatune mbireng. Dadine mendeme mung api-api ben penontone seneng.

Tau ana crita jaman Tsunami tahun 2006 nang Binangun agi ana pentas ebeg, nah bareng ana warta Tsunami, pemain ebeg-e langsung mlayu keweden, bukti nek kesurupane anu ora temenan. Nek kesurupan temenan kayan ya ora kaya kuwe.

Jaman siki jaman modern, babagan sing ana mistis-mistise nang wong wis ora dipentingna, mulane kuwe kesenian Ebeg ya suda penggemare soale ya wis ora relevan karo pikiran apa maning karo agama.

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*