Lakon Wayang – Bawor Palakrama (Prequel)

“Kacarita Negara Amarta wektu semana ketaman pageblug, sinuwun Ngamarta nyuwun sraya Brahmana seka tanah sebrang ‘Begawan Wacanadewa’ kanggo nyirnakena pageblug seka bumi Ngamarta.
Sabdane sang wiku, Ngamarta bisa pulih lan ilang sukertane menawa disranani Sesaji kanthi ngurbanake salah sawijine kewula Ngamarta kang dumadi seka wewayangan yaiku Bawor. Banjur sang Begawan utusan Raden Arjuna kinen mejahi Bawor.

Durung suwe Raden Arjuna jengkar seka praja, ketungka praptane utusane ratu Gandarwa Prabu Kalasereng seka Parangrejeh, kang nedya nyuwun Pusaka Jamus Kalimasada kelawan Dewi Drupadi kanggo jatukramane sang prabu ing Parangrejeh.
Wektu semana uga Begawan Wacanadewa paring pamrayogi marang sinuwun Prabu Punta, supaya Pusaka kraton lan garwane diparingaken marang Prabu Kalasereng, jalaran miturut pamanggihe sang Begawan yen kabeh iku minangka pacobane jawata, sepira bobot keantebane Prabu Punta gole arso ngruwat sukertane bumi Ngamarta. Senajan digondeli para kadang lan para putra Pendhawa, sinuwun Ngamarta tetep karo keputusane, maringaken ingkang garwa saha pusaka kraton kanggo panguwasa Parangrejeh.

Neng seje papan, Raden Arjuna kasil nemokake Bawor. Gelising kandha, jalaran ora kersa didadekake kurban kanggo sesaji Bawor mlayu, ora krasa nganti kejegur jurang. Kantaka wektu semana. Kedadean iki nuwuhake ‘gara-gara’ neng kahyangan. Batara Narada uninga, lajeng mrepeki dununge Bawor neng jroning jurang. Paring jampi saha paring ampil piandel wujude ali-ali aran ‘Sesupe Mustikaning Jagad’, kang dayane yen ditamakake watu sakgede gajah bakal ajur sewalang-walang, lan sapa sing nganggo bisa mabur, bisa ambles bumi, uga bisa ambekan sakjroning banyu.

Bawor diutus dening Batara Narada, ngilangna pageblug neng praja Ngamarta, sarta nggawa bali pusaka Ngamarta lan garwa nata Ngamarta Dewi Drupadi seka tangane mungsuh.
Ing Parangrejeh Bawor kasil ngrampungi gawe,Prabu Kalasereng bisa dipateni, malah wektu semana uga kasil ngluwari Ratu telukane Prabu Kalasereng, yaiku narendra Satyapura Prabu Sewela sarta putra estrinipun Dewi Damayanti seka pakunjaran praja Parangrejeh.

Seka bungahing manah, Prabu Sewela nawani Bawor nugraha apa wae, kayata mas picis raja brana kang cacahe manut panjaluke Bawor, ningen kabeh mau ditampik dening Bawor. Mung siji panyuwune Bawor, yen dikeparengake bakal nyuwun Dewi Damayanti kanggo jatukramane. Sang Prabu ngeparengake, sang Dewi uga lila tumusing batin nampa Bawor kanggo sisihane.”

Terima Kasih Atas Komentarnya

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s