Profil Dalang – Ki Ngadiyun Hadi Suyono

Ki Ngadiyun Hadisuyono, penggemar wayang di seputaran Barlingmascakeb pasti mengenal dalang senior ini. Dalang Diyun adalah dalang senior yang masih dihormati oleh dalang muda dan juga masih mempunyai banyak penggemar, terbukti masih banyak yang nanggap beliau, walau sudah tak seramai jaman keemasannya dahulu.