Mbarang Ebeg

Ebeg biasane dipentasna nang lapangan apa latar umah. Kesenian tari-tarian sing nggambarna wong perang kiye siki kayane wis madan suda. Soale ana unsur mistise kuwe liyane wis ora menarik uga wis langka sing gelem dadi tukang ebege. Nek ana ya dienggo nggo mbarang alias ngamen.