Wayang Kreasi Digital (11) – Bala Maespati

Maespati adalah sebuah negara Adidaya di masanya. Bawahannya bukan berupa provinsi, namun juga berupa negara besar. Negara-negara itu takluk secara damai dan mengakui kebesaran Maespati. Berikut beberapa punggawa kerajaan Maespati yang merupakan raja-raja. Narpati Sodha merupakan semacam perdana menteri, namanya ada yang menyamakan dengan Patih Surata. Suryaketu adalah saah satu raja bawahan Maespati. Tokoh ini…