Jarasanda, Banyak Versi

Jarasanda alias Jaka Slewah dalam lakon wayang, muncul dalam lakon Sesaji rajasuya. Jarasanda adalah raja Magada atau ada juga yang menyebut sebagai Giribraja. Jarasanda adalah tokoh antagonis yang berniat mengadakan Sesaji Kala Rudra dengan mempersembahkan raja 100 negara kepada Betara Kala. Jarasanda punya dua raja telukan kembar yang setia yaitu Hamsa dan Dimbaka. Akhir cerita…